Južna Dalmacija Hrvatska apartmani u Hrvatskoj
Regija južna Dalmacija - Split

Trogir Kastela Split Omis Brela Baska Voda Makarska Podgora Podstrana Hvar Jelsa Sucuraj Gradac Zivogosce Sutivan Postira Bol Milna Supetar Vrboska Tucepi Vis Komiza Drvenik Veli Zaostrog Solta Povlja Drvenik Marina Stari Grad Igrane Hrvatska JUŽNA DALMACIJA Split
Put uz obalu vodi dalje prema jugoistoku, preko slikovite Marine, do Trogira smještenog na otočićcu između kopna i otoka Čiova. Jedinstveni je to spomenik srednjevjekovnog urbanizma, nastao na osnovama grčke kolonije, s uskim ulicama i kućama usklađene visine - najbolji izraz pronađene mjere jadranskog grada.

Mapa Južne Dalmacije sa smještajima

Apartmani Centralna Dalmacija

     

Traženje smještaja

 

Regija

 

 

Broj osoba

 

u jednom apartmanu

 

Udaljenost do mora

 

 

Cijena za ležaj

 

       
     

       

Destinacije u Južnoj Dalmaciji

 
  Baška Voda broj smještaja: 73  
  otok Brač broj smještaja: 76  
  Brela broj smještaja: 67  
  Drvenik broj smještaja: 13  
  Dugi Rat broj smještaja: 16  
  Gradac – Podaca broj smještaja: 77  
  otok Hvar broj smještaja: 41  
  Igrane broj smještaja: 33  
  Kaštela broj smještaja: 34  
  Makarska broj smještaja: 72  
  Marina - Trogir broj smještaja: 48  
  Omiš broj smještaja: 223  
  Podgora broj smještaja: 74  
  Podstrana broj smještaja: 53  
  Solin broj smještaja: 0  
  otok Šolta broj smještaja: 7  
  Split broj smještaja: 8  
  Supetar - Brač broj smještaja: 2  
  Trogir broj smještaja: 203  
  Tučepi broj smještaja: 97  
  otok Vis broj smještaja: 5  
  Zaostrog broj smještaja: 36  
  Živogošće broj smještaja: 51  
  otok Drvenik Veli broj smještaja: 1  
  manje destinacije:
  Promajna kod lokacije Baška Voda Južna Dalmacija  
  Krvavica kod lokacije Baška Voda Južna Dalmacija  
  Bratuš kod lokacije Baška Voda Južna Dalmacija  
  Marušići kod lokacije Baška Voda Južna Dalmacija  
  Sutivan na otoku Brač Južna Dalmacija  
  Postira na otoku Brač Južna Dalmacija  
  Bol na otoku Brač Južna Dalmacija  
  Milna na otoku Brač Južna Dalmacija  
  Sumartin na otoku Brač Južna Dalmacija  
  Povlja na otoku Brač Južna Dalmacija  
  Selca na otoku Brač Južna Dalmacija  
  Stomarica kod lokacije Brela Južna Dalmacija  
  Soline kod lokacije Brela Južna Dalmacija  
  Mali Rat kod lokacije Dugi Rat Južna Dalmacija  
  Sumpetar kod lokacije Dugi Rat Južna Dalmacija  
  Duće kod lokacije Dugi Rat Južna Dalmacija  
  Brist kod lokacije Gradac Južna Dalmacija  
  město Hvar na otoku Hvar Južna Dalmacija  
  Sucuraj na otoku Hvar Južna Dalmacija  
  Vrboska na otoku Hvar Južna Dalmacija  
  Zavala na otoku Hvar Južna Dalmacija  
  Jelsa na otoku Hvar Južna Dalmacija  
  Stari Grad na otoku Hvar Južna Dalmacija  
  Ivan Dolac na otoku Hvar Južna Dalmacija  
  Basina na otoku Hvar Južna Dalmacija  
  Gdinj na otoku Hvar Južna Dalmacija  
  Sveta Nedjelja na otoku Hvar Južna Dalmacija  
  Vinišče kod lokacije Marina Južna Dalmacija  
  Sevid kod lokacije Marina Južna Dalmacija  
  Duće kod lokacije Omiš Južna Dalmacija  
  Staniči kod lokacije Omiš Južna Dalmacija  
  Lokva Rogoznica kod lokacije Omiš Južna Dalmacija  
  Mimice kod lokacije Omiš Južna Dalmacija  
  Ruskamen kod lokacije Omiš Južna Dalmacija  
  Nemira kod lokacije Omiš Južna Dalmacija  
  Pisak kod lokacije Omiš Južna Dalmacija  
  Sumpetar kod lokacije Omiš Južna Dalmacija  
  Marušiči kod lokacije Omiš Južna Dalmacija  
  Maslinica na otoku Šolta Južna Dalmacija  
  Rogač na otoku Šolta Južna Dalmacija  
  Stomorska na otoku Šolta Južna Dalmacija  
  Nečujam na otoku Šolta Južna Dalmacija  
  Grohote na otoku Šolta Južna Dalmacija  
  Stobreč kod lokacije Split Južna Dalmacija  
  Čiovo kod lokacije Trogir Južna Dalmacija  
  Okrug Gornji kod lokacije Trogir Južna Dalmacija  
  Vinišče kod lokacije Trogir Južna Dalmacija  
  Seget Donji kod lokacije Trogir Južna Dalmacija  
  Seget Vranjica kod lokacije Trogir Južna Dalmacija  
  Slatine kod lokacije Trogir Južna Dalmacija  
  Sevid kod lokacije Trogir Južna Dalmacija  
  Kaštel kod lokacije Trogir Južna Dalmacija  
  Komiža na otoku Vis Južna Dalmacija  
  Rukavac na otoku Vis Južna Dalmacija  
  Milna na otoku Vis Južna Dalmacija  
  Blato kod lokacije Živogošće Južna Dalmacija  
  Mala Duba kod lokacije Živogošće Južna Dalmacija  
  Porat kod lokacije Živogošće Južna Dalmacija  
  Drvenik kod lokacije Živogošće Južna Dalmacija